Likvidace poškozených disků

Vyřazené nebo poškozené disky mohou představovat bezpečnostní problém pro jednotlivce i organizace, protože obsahují citlivé nebo důvěrné informace, ke kterým by při nesprávném způsobu likvidace mohly získat přístup neoprávněné osoby. Pro jejich správnou likvidaci je tedy důležité dodržet postup, který zajistí, že data budou řádně vymazána a média správně zlikvidována.

3 možnosti, jak naložit s poškozenými disky

Pokud je disk funkční, ale vykazuje chyby, tak prvním krokem, který provádíme, je pokus o přepsání dat. Pokud je přepsání úspěšné, lze disk v omezené míře dále používat, nebo je možné jej reklamovat, pokud je ještě v záruce.

1) Disk je v záruce, ale přepis dat se nezdařil

Pokud je disk v záruce, ale přepis nebyl úspěšný, dostupné možnosti závisí na jeho hodnotě a na dohodnutých podmínkách se zákazníkem. Levné disky automaticky likvidujeme stejným způsobem jako disky bez záruky. U drahých disků se domlouváme se zákazníkem. Pokud nám to cena služby dovolí, tak i drahé disky likvidujeme. Pokud má zákazník službu, kde máme malý manévrovací prostor, tak je na zákazníkovi, aby se rozhodl, zda poškozený disk odkoupí, nebo jej pošleme na reklamaci i s daty. V tomto případě jsme vždy vůči zákazníkovi maximálně transparentní.

2) Přepis dat se zdařil, ale disk již není v záruce

Pokud je disk po záruce a podařilo se jej bezpečně smazat, lze jej v případě malého počtu vadných bloků stále používat pro druhotné offline (archivní) zálohování. To slouží jako pojistka pro případ opravdové "krize". Systém druhotného zálohování máme nastaven tak, aby byl imunní vůči postupně přibývajícím vadným blokům, díky čemuž jsme schopni i starší disky využít v maximální možné míře. Za toto druhotné zálohování u nás zákazníci neplatí a je spíše pro náš klid.

3) Přepis dat se nezdařil a disk již není v záruce → fyzická likvidace

V ostatních případech disky fyzicky likvidujeme, aby se zabránilo možnému neoprávněnému přístupu k datům poté, co jej předáme k ekologické likvidaci. U SSD disků důkladně rozbijeme čipy, u plotnových disků v maximální míře poškodíme plotny.

U plotnových disků je důležité co nejvíce poškodit povrch ploten. Toho lze dosáhnout buď jejich poškrábáním šroubovákem, případně lze také použít smirkový papír a plotny řádně "zbrousit". Na škodu není ani plotny provrtat vrtačkou.

Další součástí likvidace disků je pak také zničení jejich elektronických obvodů. Deska s plošnými spoji je u disku zodpovědná za jeho fungování a pokud je poškozena nebo odstraněna, je to další významná komplikace při snaze o přístup k datům a to nehledě na stav ploten.

Po fyzickém poškození médium po několik měsíců (někdy i několik let) ještě skladujeme a pak jej likvidujeme jako elektroodpad.

HDD vs. SSD

Nevedeme si konkrétní statistiku, ale na základě zkušeností víme, že nám častěji odcházejí SSD disky. SSD disk obvykle odejde celý a k datům se již není možné dostat. Plotnové disky naopak vykazují často jen nečitelné bloky a oproti SSD málokdy odejdou kompletně.

Závěr

Celkově je správná likvidace vyřazených nebo poškozených disků důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti citlivých informací. Díky dodržování výše uvedených postupů si můžeme být jisti, že data, která nám naši zákazníci svěřují, budou řádně vymazána a nezíská k nim přístup nikdo, kdo nemá.

Likvidace disků